Mot målet, del 7: Redigera färdigt

01.04.2016 11:19

En stor del av arbetet med att skriva en bok består av redigering.

Tack och lov insåg jag inte när jag skrivit mitt första råmanus hur enormt mycket arbete som återstod.  Det förstod jag först när jag satt där med ett utkast som inte var i närheten av att vara en färdig bok.

Råmanuset i sig tog lite över en månad. Redigeringen tog ungefär ett år.

För tillfället är förutsättningarna lite annorlunda, eftersom jag går Textlabbet har jag mer tid att skriva och därför blir processen inte lika utdragen. Manus nummer tre gick betydligt snabbare både att skriva och redigera. Men jag får hela tiden bromsa mig själv.

För jag vill ju skicka till förlag, nu!

Så är det varje gång. Det är därför jag behöver påminna mig själv om att redigera färdigt. Att målet inte är att skicka in till förlag snabbt, utan att skicka in den bästa versionen av manuset som jag kan åstadkomma.

Den delen av mig som vet att det är så mycket väntan inblandat när det gäller att få svar från förlag, vill helst peppra dem med manus för att öka mina chanser. Medan den mer eftertänksamma delen av mig inser att det är större chans ju bättre ett manus är, och att det inte hänger på själva antalet manus jag har ute hos förlagen.

Tålamod, alltså. Ihärdighet. Redigera färdigt.

För att påminna mig själv om att inte hasta över den viktiga redigeringen har jag gjort en checklista med fyra rubriker. Efter att ha sett över helheten, fyllt i luckor i handling och mejslat fram en tydligare berättelse, så försöker jag att metodiskt beta av mer på detaljnivå:

  • Karaktärer
  • Dialog
  • Inre monolog
  • Kapitel/scener

 

Att titta djupare på karaktärerna betyder för mig, men alla jobbar ju olika, att se till att det finns en motivation till deras handlingar. Känns den lite vag, måste den förstärkas på något sätt. Karaktärerna  måste också utvecklas under historiens gång, så att de inte är exakt samma person från början till slut.

När det gäller dialog försöker jag använda mig av råd som exempelvis att läsa dem högt, och att plocka ut enbart citatet och se om de säger något även utan gestaltningen runtomkring. Har också en tendens att låta folk titta ut genom fönstret under samtal, typisk kliché som jag behöver vänja mig av med och redigera bort!

Inre monolog använder jag inte överdrivet mycket, men det jag behöver tänka på är främst att tankarna ska vara enligt karaktär, det vill säga inga poetiska utvikningar för att karaktär som inte är poetiskt lagd. Likväl som i dialogen ska inre monologer präglas av vilken karaktären är.

Till sist, kapitel och scener. Det här har jag redan sett över i första omgången, med fokus på vad det känns som att det saknas scener eller var de kommer i fel ordning. Efter en massa omarbetning känner jag att det måste ses över igen. Ett område som jag verkligen behöver jobba på just när det gäller kapitel är att inte allt ska flyta så lätt, utan att det ska växla för att dynamiken ska förstärkas. Självklart måste svaga scener förbättras – eller rentav strykas helt. Här handlar det också om att stryka allt som är övertydligt och upprepas i olika scener.

Min checklista är nerbruten i mindre punkter under varje rubrik, men det är utifrån hur just jag jobbar och vilka styrkor och svagheter jag vet med mig att jag har att jobba med. Gör gärna en egen checklista, så att du inte missar något i redigeringen.

Har du inte läst övriga delar i serien Mot målet, så hittar du dem här:

 Del 1 (gästblogg hos Anna Hellqvist), prioritera 

Del 2, skriva på allvar

Del 3, med- och motgångar

Del 4, utvecklas

Del 5, hitta styrkorna

Del 6, utnyttja andras kunskap

Du kan läsa nya inlägg i denna blogg via RSS feed

Lämna gärna en kommentar här!

Tack

Datum: 24.12.2016 | Av: Zeinab

Tack för tipsen! Guldvärt!

Ny kommentar